• Łączniarki do przędzy typu ARD/ARS
  • Przewijarki z motki na nawój DRM-C
  • Opalarki do przędz typu SUPER-GA
  • Przewijarki z nawoju na motki typu MACH 2/4
  • Przewijarki do przędzy z nawoju na nawój RCR/P-RCR/R
  • Precyzyjne przewijarki do przędzy z nawoju na nawój RRP/D-RRP/S, RE-FLEX
  • Merceryzarki do przędzy w motkach AURORA